Nội trợ

Nội trợ

Mới đầu tôi mua và băn khoăn chưa biết chất lượng thế nào, nhưng sau khi dùng 3 tháng tôi hoàn toàn hài lòng về Cây lau nhà Toyoo.